Selecteer een pagina

Careleon staat voor een belangrijke uitdaging

In alle branches in zorg en welzijn dreigen tekorten. Tekorten aan verzorgenden, verpleegkundigen (mbo en hbo) en een aantal geneeskundige specialismen, zoals een specialist ouderengeneeskunde (SOG).

Volgens VWS dreigt er zelfs een tekort van 100 tot 125 duizend arbeidskrachten als daar nu niets aan wordt gedaan.

Het aantal studenten dat voor een zorgopleiding kiest is de afgelopen jaren toegenomen, maar er verlaten ook veel mensen zorg en welzijn om in een andere branche aan de slag te gaan. Zorgverleners die veranderen van werkomgeving zouden we graag behouden voor het werken in zorg en welzijn door ze meer verantwoordelijkheid, zelfstandigheid te bieden en de kans om zichzelf te ontplooien en verder te bekwamen.

krappe arbeidsmarkt in de zorg

“Op zoek naar kwalitatief goede zorgverleners”

Mensen moeten en willen langer thuis blijven wonen, waardoor de zorg op dit moment één  van de snelst groeiende bedrijfstakken op de arbeidsmarkt is. Door het achterblijven van het aanbod van voldoende geschoold zorgpersoneel is een krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. De ervaring leert dat juist mensen met een WW of WWB uitkering na een leerwerktraject of inwerktraject (dat kan zijn vrijwilligerswerk, detachering of stage, al dan niet aangevuld met gerichte opleidingen) over de juiste motivatie beschikken om door te stromen naar betaald werk.

Careleon is er voor mensen waarbij de motivatie en drive meer dan anders aanwezig is om het leerwerktraject tot een goed einde te brengen, zodat zij weer zelfvoorzienend kunnen zijn. Tevens worden ze gestimuleerd hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken.

Criteria

Algemene criteria voor deelname

 • Intrinsieke motivatie om weer aan het werk te gaan
 • Affiniteit met het werken in de zorg
 • Mensen die door willen stromen naar betaald werk
 • Mensen die willen ondernemen (zelfstandige professionals)
 • Zelfstandige met een kleine beurs, die zich willen ontwikkelen

Specifieke criteria voor deelname

 • Kandidaat beschikt niet over voldoende eigen middelen
 • Kandidaat kan geen beroep doen op middelen vanuit het UWV, Gemeente of overige instanties

Wij willen talenten van mensen beter benutten!

Voor de een was het vanzelfsprekend om in de zorg aan de slag te gaan, de ander is er niet voor opgeleid maar zou wel iets in de zorg willen betekenen, maar weet niet hoe.

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde mensen die een waardevolle bijdrage willen leveren aan welzijn en zorg van mensen met dementie en hun naasten.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie of wilt u op de hoogte worden gehouden? klik dan hier

Klik hier voor een persoonlijk verhaal van Astrid van Boeijen

Klik hier voor een persoonlijk verhaal van Yolanda van Oosterwijk

 

Samenwerkingspartners

 • Werkgeversservicepunt regio Amersfoort
 • Tomin Groep (Werkroute)
 • Werkgeversservicepunt Gooi en Vechtstreek
 • De Werkmeester BV
 • ROC midden Nederland (regio Amersfoort en Utrecht)
 • BBS Soest

Enkele feiten en Cijfers

 • De sector zorg en welzijn telt momenteel 1,2 miljoen zorg/hulpverleners
 • De verwachting is dat er van 2018 – 2022 ongeveer 190 duizend extra zorg-/hulpverleners nodig zijn (bijna 40.000 per jaar)
 • Nu werkt 1 op de 7 werkende in Nederland in de zorgsector

 

Contact

Stichting Careleon
Prof. Bronkhorstlaan 10 (gebouw 104)
3723 MB Bilthoven
info@careleon.nl
035-2050950

RSIN 858491461
KvK 70868182

Beleidsplan
Jaarverslag