Selecteer een pagina

Stichting Careleon

Werken heeft een belangrijke betekenis in onze samenleving. Het brengt structuur aan, zorgt voor eigenwaarde, sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling. Op een verjaardag vragen we niet naar iemands hobby’s maar naar wat voor werk hij doet.

De afgelopen jaren zijn veel 45plussers ongewild hun baan kwijtgeraakt (crisis) en komen zij weer moeilijk aan de slag. Ook is er een groep die zelf ontslag neemt en zich afvraagt of wat hij of zij doet nog wel is wat gelukkig maakt. Voor beide groepen geldt dat andere dingen belangrijker worden, het huis is ingericht, de kinderen het huis uit. Er is behoefte aan meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Maar ook flexibiliteit, gelijkwaardigheid en mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

Stichting Careleon biedt mensen met een intrinsieke motivatie de gelegenheid om zich te scholen in ouderenzorg, die geen beroep kunnen doen op de reguliere ondersteuning van het UWV en / of gemeentelijke subsidies en zelf over onvoldoende middelen beschikken een leerwerktraject om te komen tot een zelfstandig ondernemende zorg-professional (ZZP).

 

Samenwerkingspartners

Careleon bevordert samenwerking tussen zorgorganisaties die werkervaringsplekken faciliteren. Kandidaten kunnen rouleren en op die manier ervaring opdoen bij verschillende organisaties en werken met verschillende doelgroepen. Er wordt nauw samengewerkt met gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Het verhaal achter de naam

Caerleon (de allereerste plek van het hof van King Arthur), was een omgeving waar men zich beschermd, geborgen en veilig voelde en waar men voor elkaar zorg droeg. In het hof van King Arthur bevond zich ook de Ronde Tafel, deze tafel symboliseert vriendschap, hoffelijkheid en gelijkheid. Aan de Ronde Tafel bespraken King Arthur en de ridders belangrijke vraagstukken en namen zij gezamenlijk besluiten. Niemand zat aan het hoofd en iedereen werd beschouwd en gehoord als gelijke.

Dit gedachtengoed is leidend voor Stichting Careleon, waarbij care niet alleen de zorgsector, maar ook de zorg voor de kandidaat symboliseert.

Word donateur!

De baten van de Stichting bestaan uit fondsenwerving en vergoedingen vanuit de overheid. Careleon gaat actief op zoek naar subsidies (gemeenten),  UWV, overige beschikbare fondsen, sponsoren, crowdfunding, zorgverzekeraars, rotary, regionale partners, etc.

Spreekt de filosofie van de Stichting u aan en wilt u een eenmalige bijdrage leveren?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijn dat u wilt doneren!

Naam*

Bedrijfsnaam

E-mailadres*

Bedrag * 

 

 

Bestuur

Stichting Careleon werkt met een (onbezoldigd) statutair stichtingsbestuur, het beloningsbeleid is opgenomen in het beleidsplan.

Jarcine Spaander (Secretaris) 06-48422186

Anita Schimmel  (Penningmeester) 06-46457344

Per mail: info@careleon.nl

Contact

Stichting Careleon
Prof. Bronkhorstlaan 10 (gebouw 104)
3723 MB Bilthoven
info@careleon.nl
035-2050950

RSIN 858491461
KvK 70868182

Beleidsplan
Jaarverslag

Privacy

Careleon respecteert de privacy van bezoekers van haar website. Heeft u vragen over uw privacy rechten of over de wijze waarop Careleon met door u verstrekte persoonsgegevens omgaat, neem dan contact op via info@careleon.nl of bel 035-2050950.

Mocht u zich via onze website aanmelden voor deelname aan het programma of een verzoek versturen voor meer informatie, dan gebruiken wij uw contactgegevens alleen voor dit doel. Indien wij niet tot afspraken komen worden uw gegevens automatisch na 4 weken verwijderd.

Proclaimer

Careleon doet er alles aan de inhoud van deze website actueel te houden. Heeft u vragen of komt u iets tegen dat niet (meer) correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Stuur een e-mail met uw vraag of opmerking naar info@careleon.nl of bel 035-2050950.

Disclaimer e-mail berichten

E-mail berichten van Careleon zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). De informatie in een e-mail bericht en eventueel meegezonden gegevensbestanden kunnen vertrouwelijk zijn. Als u een e-mail bericht ontvangt dat niet voor u bestemd is, verzoeken wij u:

  • daarmee discreet om te gaan
  • bestanden niet te openen
  • ons direct te informeren
  • de e-mail (inclusief eventuele bestanden) van uw computer te verwijderen
  • kopieën of uitdraaien daarvan direct te vernietigen

Wij wijzen u er op dat openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking van informatie die niet voor u bestemd is, niet is toegestaan.